hoacanh.co.mtv@gmail.com 097.5252.339 - 077.9919.883

Thông Tin Liên Hệ

Người đại diện:

PHAN ĐÌNH CẢNH

Chức vụ: Giám Đốc

Phone: 097.5252.339

Điện thoại:

097.5252.339 - 077.9919.883

Thông tin giao dịch:

Số tài khoản: 0401002345678

Ngân hàng: Vietcombank - CN Nhơn Trạch

MST: 3602377150

Địa chỉ:

1. Tố 6 - Ấp 1 - Xã Phước Bình - Long Thành - ĐN

2. 2221 Quốc lộ 51 - Ấp 2 - Xã Phước Bình - Long Thành - ĐN

3. 220 - Tố 6 - Ấp 1 - Xã Phước Bình - Long Thành - ĐN